Zirkon – Ambonaivo, Anosi Region, Madagaskar

ex Smlg Robert Scheck

 

<